In gesprek met

Local

Locals visie is ‘dingen willen maken waar ze zelf willen wonen, werken of winkelen’. Een van de plekken waar ze dingen maken is de Binckhorst, waar straks een bruisend stadsdeel ontstaat! Als je straks de tunnel uit komt rijden, is dit het eerste wat je ziet. “Thuiskomen in Den Haag.. je komt aan, rijdt uit de tunnel, herkent het gebouw en dat is het eerste wat je ziet! Een icoon voor de stad”. 

In gesprek met Phlip Boswinkel en Sanne Harmsen, werkzaam bij Local. De eerste als partner en de tweede als projectontwikkelaar. Local is een ontwikkelaar uit Den Haag met het kantoor op de Bezuidenhoutseweg. Local ontwikkelt op dit moment meerdere projecten binnen Den Haag, waaronder een van de meest aansprekende en hoogste hoogbouwprojecten op de Binckhorst. Een klein kijkje in de keuken van de ontwikkelaar van B-Proud!

Hoogbouw aan de Binckhorstlaan

Het project bestaat uit twee torens van 140 meter en in totaal 870 woningen. Zowel sociale huur, als kantoorruimte, als penthouses; een gevarieerd aanbod. Het plan is voortgekomen uit een eerdere ontwikkeling aan de Binckhorstlaan. Nadat Local eind 2015 de oude SDU staatsdrukkerij kocht, staan ze gezamenlijk op het dak van het gebouw. Ze kijken om zich heen en de blikken blijven hangen op de kruising van de Binckhorstlaan en de Neherkade. Ze zeggen tegen elkaar: als dit gaaf wordt, is dat straks het centrum van de Binckhorst. Phlip: “Het was in eerste instantie natuurlijk een vrij simpele analyse, maar iedereen was het erover eens. Vervolgens zijn we gaan zoeken naar grondposities in dat gebied. De eigenaar van het huidige pand aan de Binckhorstlaan 117-119 was meteen enthousiast”.

Foto van het pand aan de Binckhorstlaan 117-119, via Flickr.

Ontwikkeling van het plan

De eerste verkenningen zijn gedaan samen met OZ Architecten en het hoofd van de DSO van de gemeente Den Haag. Er is een een uitgebreide analyse gedaan van de plek. Toen is er een schets gemaakt wat er zou gebeuren als je de Rotterdamsebaan uit zou rijden. “Toen werd voor iedereen duidelijk, hier moet een icoon komen. Dus ja, we moeten hier omhoog.” Maar een toren was niet genoeg. Volgens Phlip moeten de torens , naar ontwerp van OZ Architecten, namelijk ‘dansen’: ”Als je kijkt hoe je het architectonisch, qua volume, wilt hebben dan is een enkele toren niet goed, dan moeten ze dansen volgens de stedenbouw. Ze staan ten opzichte van elkaar zo gepositioneerd dat je maximaal langs elkaar heen kijkt, waardoor je geweldig uitzicht hebt. Ze horen wel echt nadrukkelijk bij elkaar. Het is dus wel echt een ensemble”. En dat zijn we bij Haagse Hoogbouw uiteraard volledig met hem eens!

Omgevingswet

Een van de bijzonderheden van dit project is dat het project binnen de pilot van de omgevingswet valt:” Het is heel anders, de pilot omgevingswet is eigenlijk een beetje oud en een beetje nieuw. Voor de afgelopen anderhalf jaar was het traject wel heel anders, omdat er geen bestemmingsplan lag, maar een omgevingsplan”.  Toch zijn ze blij dat er een pilot gedraaid is:” Als je dit niet doet en je voert de wet in zonder dat er een pilot gedraaid wordt, dan heb je een gigantisch groot probleem. Het is heel verstandig om een pilot te draaien om daarna vervolgens van dingen te leren en ze anders te doen”.

Render van het project B-Proud, via Local (https://local.nl/projecten/t117/)

Status van het project

Op dit moment bevindt het project zich in de DO-fase. De omgevingvergunning is eind november ingediend en daarna rondt Local met de ingenieur en architect het DO af. Starten ze dan ook gelijk met slopen van het huidige pand? Sanne geeft aan dat ze in januari 2021 gaan starten met de bouw, wat inhoudt dat ze dan starten met de sloop van het huidige pand. “Op dit moment lopen er gesprekken met aannemers, maar meer kunnen we op dit moment nog niet verklappen”.

Op dit moment voelt de Binckhorst nog niet heel stedelijk. Wordt er rekening gehouden met de plintvoorzieningen? “De plint is 9 meter hoog, met daarboven nog kantoorlagen. We moeten natuurlijk nadenken over hoe we het straks gezellig gaan maken, hoe je straks makkelijk met je fiets naar binnen kunt, dat het logistiek klopt. Dat hebben we heel nadrukkelijk gedaan. Een voorbeeld is, dat we bijvoorbeeld een skybar voorzien hadden, op de 44e verdieping. In het omgevingsplan is op deze plek helaas geen ruimte voor (avond)horeca, dus dat is jammer want daardoor kan het er dus ook niet komen”.

Zijn jullie nog bezig met andere projecten op de Binckhorst?
Aan de Maanweg zijn we ook bezig met een plan. Dat is een heel ander klimaat, de Maanweg is een veel kleinschaliger klimaat, wat meer past bij Voorburg. Het geweld van het eerste stuk van de Binckhorstlaan, of Binck Avenue, van Bink36 tot B-Proud, is straks zo hoogstedelijk. Heel anders dan de Maanweg. Meer kunnen we er nu nog niet over vertellen.

Waar staat Local over vijf jaar?

“Als je vooruitkijkt zie je dat we nog steeds projecten doen in Den Haag, maar we gaan zeker ook in andere steden aan de slag. We zijn bijvoorbeeld bezig met een plek in Rotterdam.  We doen altijd extra ons best om de omgeving te leren kennen, om de stakeholders te leren kennen, als we in een stad komen waar we niet bekend zijn, zoeken we contact met een ‘local hero’, die ons helpt om de stad en de locatie te ontdekken. Als we dan op weg zijn geholpen, gaan we het zelf verder aanpakken en ontwikkelen”

Meer van dit soort interviews lezen? Houdt dan onze sociale kanalen in de gaten!

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze pagina gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Haagse Hoogbouw. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Haagse Hoogbouw in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.


Linkedin


Envelope