Theresiatoren

Dit project bestaat uit 1 toren van 70 meter aan de Apeldoornselaan in Den Haag. Het project bevindt zich in de wijk Rustenburg en Oostbroek. Het project is in gang gezet om de sloop van de Theresiakerk tegen te gaan, en gaat uit van behoud van de kerk. Het idee is om er studentenwoningen van te maken, omdat voor deze doelgroep de parkeernorm lager is. In totaal zullen er ongeveer 170 woningen gerealiseerd worden.

Ontwikkeling: DAVL Studio
Architect: DAVL Studio
Aannemer: N.N.B.