Skip to content

Forse verdichting voor De Venen

  • by

In de Venen staat een forse verdichting op de planning. In De Venen staan nu 651 woningen van de WOM DHZW en van Vestia waarvan er 352 worden gesloopt en 299 woningen worden gerenoveerd. Het totaalprogramma voor de nieuwbouw komt uit op circa 1347 woningen. Het project bestaat uit 4 torens met hoogtes van tussen de 50 en 70 meter. KCAP is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan.

Planning
Voor De Venen wordt de komende maanden het planuitwerkingskader (PUK) samen met het
stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan verder uitgewerkt en afgerond. Gepland wordt het
PUK voor De Venen in het najaar ter goedkeuring voor te leggen.

Meer