Skip to content

Welstand positief over De Schaloen

  • by

De welstand adviseerde positief over het laatst voorliggende plan.

Bouwen: het bouwen van 570 appartementen met 2 onderliggende parkeergarages en
een fietsenstalling/scootmobielberging ter plaatse van de te slopen woningen en winkels Cannenburglaan 242 tot en met 296 en 261 tot en met 287, Hillenraadweg 12 en 20 tot
en met 46, Lichtenbergweg 29 tot en met 111.

Akkoord
Het bouwplan is getoetst aan de Welstandsnota.
De aanpassingen en aanvullingen ten opzichte van het op 23 maart 2022 beoordeelde
ontwerp versterken de woongebouwen en de hechting daarvan in de omgeving. Het
ruimere overstek van de blokken 8 en 9 zorgt, in combinatie met de eigen steen, voor
voldoende onderscheid met de andere blokken en voor een goede samenhang met de
omgeving.
Het doorlopende systeem van hagen verbindt de blokken 8 en 9 en verbindt deze
blokken met het bestaande kerkgebouw. De beoordeling van de aansluitingen van het
buitenruimteontwerp op de openbare ruimte laat de commissie aan de Adviescommissie
openbare ruimte (Acor).

Dit betekent dat ze omgevingsvergunning waarschijnlijk snel verleent kan worden. Op dit moment lijkt de sloop stil te liggen.