Nieuwe beelden voor The Embrace

Direct naast het kruispunt van de Calandstraat met de Waldorpstraat bevindt zich het plan voor 3 nieuwe woontorens. Het omvat 1 toren van ca. 135 m en twee torens van ca. 70 m hoog met een totaal van ca. 88.700 m2 BVO inclusief bovengrondse parkeergarage.

Forse verdichting voor De Venen

In de Venen staat een forse verdichting op de planning. In De Venen staan nu 651 woningen van de WOM DHZW en van Vestia waarvan er 352 worden gesloopt en 299 woningen worden gerenoveerd. Het totaalprogramma voor de nieuwbouw komt uit op circa 1347 woningen. Het project bestaat uit 4 torens met hoogtes van tussen de 50 en 70 meter. KCAP is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan.

Planning
Voor De Venen wordt de komende maanden het planuitwerkingskader (PUK) samen met het
stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan verder uitgewerkt en afgerond. Gepland wordt het
PUK voor De Venen in het najaar ter goedkeuring voor te leggen.

Meer

Belangrijke stap voor Waldorp Four

De gemeente Den Haag heeft een vergunning verleend voor de aanpassing van het nieuwbouwproject Waldorp Four aan IC Amsterdam. In totaal worden nu 1177 woningen gebouwd. Daarnaast wordt er 490 m2 commercieel programma gerealiseerd met bijvoorbeeld horeca en winkels.

Het is de bedoeling dat aan de Haagse Waldorpstraat vier transparante en multifunctionele woontorens verrijzen. Het project is tussen 2016 en 2018 ontwikkeld. In 2019 is het plan met alle gemaakte afspraken doorverkocht aan een nieuwe ontwikkelaar met toestemming van de gemeente.

Aangepast bouwplan

Het bouwplan is door de nieuwe ontwikkelaar aangepast. Hierdoor worden 369 extra woningen toegevoegd ten opzichte van het vorige plan. In totaal worden er 551 sociale huurwoningen waaronder 399 studentenwoningen, 60 middeldure huurwoningen en 566 vrije sector woningen gebouwd.

Wethouder Anne Mulder: ‘‘De woningnood is ontzettend hoog. Met dit project wordt bijna 29% van de jaarlijkse bouwambitie van de gemeente Den Haag gerealiseerd. Ben blij met deze belangrijke stap en hopelijk kan snel worden gestart met de bouw.’’

Waldorp Four wordt het hoogste prefab unitbouwproject in Nederland. Eind juli start de aannemer met de saneringswerkzaamheden en gepland wordt om in mei van 2023 te starten met de hei werkzaamheden.

Boogie Woogie

Dit project bestaat uit 2 torens van ongeveer 100 en 70 meter. De locatie is aan de Binckhorstlaan, ter plaatse van nummer 117-119. In totaal komen er ongeveer 600 woningen, waarvan 200 sociaal. In de plint komen commerciële ruimtes. De planning is om eind 2022 te starten met de sloop, waarna begin 2024 de bouw zal aanvangen.

Architect: OZ Architecten

Opdrachtgever: VORM

Ontwikkelaar: Local

Aannemer: VORM

https://local.nl/projecten/boogiewoogie/