Welstand positief over De Schaloen

De welstand adviseerde positief over het laatst voorliggende plan.

Bouwen: het bouwen van 570 appartementen met 2 onderliggende parkeergarages en
een fietsenstalling/scootmobielberging ter plaatse van de te slopen woningen en winkels Cannenburglaan 242 tot en met 296 en 261 tot en met 287, Hillenraadweg 12 en 20 tot
en met 46, Lichtenbergweg 29 tot en met 111.

Akkoord
Het bouwplan is getoetst aan de Welstandsnota.
De aanpassingen en aanvullingen ten opzichte van het op 23 maart 2022 beoordeelde
ontwerp versterken de woongebouwen en de hechting daarvan in de omgeving. Het
ruimere overstek van de blokken 8 en 9 zorgt, in combinatie met de eigen steen, voor
voldoende onderscheid met de andere blokken en voor een goede samenhang met de
omgeving.
Het doorlopende systeem van hagen verbindt de blokken 8 en 9 en verbindt deze
blokken met het bestaande kerkgebouw. De beoordeling van de aansluitingen van het
buitenruimteontwerp op de openbare ruimte laat de commissie aan de Adviescommissie
openbare ruimte (Acor).

Dit betekent dat ze omgevingsvergunning waarschijnlijk snel verleent kan worden. Op dit moment lijkt de sloop stil te liggen.

Nieuwe beelden voor The Embrace

Direct naast het kruispunt van de Calandstraat met de Waldorpstraat bevindt zich het plan voor 3 nieuwe woontorens. Het omvat 1 toren van ca. 135 m en twee torens van ca. 70 m hoog met een totaal van ca. 88.700 m2 BVO inclusief bovengrondse parkeergarage.

Forse verdichting voor De Venen

In de Venen staat een forse verdichting op de planning. In De Venen staan nu 651 woningen van de WOM DHZW en van Vestia waarvan er 352 worden gesloopt en 299 woningen worden gerenoveerd. Het totaalprogramma voor de nieuwbouw komt uit op circa 1347 woningen. Het project bestaat uit 4 torens met hoogtes van tussen de 50 en 70 meter. KCAP is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan.

Planning
Voor De Venen wordt de komende maanden het planuitwerkingskader (PUK) samen met het
stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan verder uitgewerkt en afgerond. Gepland wordt het
PUK voor De Venen in het najaar ter goedkeuring voor te leggen.

Meer

Belangrijke stap voor Waldorp Four

De gemeente Den Haag heeft een vergunning verleend voor de aanpassing van het nieuwbouwproject Waldorp Four aan IC Amsterdam. In totaal worden nu 1177 woningen gebouwd. Daarnaast wordt er 490 m2 commercieel programma gerealiseerd met bijvoorbeeld horeca en winkels.

Het is de bedoeling dat aan de Haagse Waldorpstraat vier transparante en multifunctionele woontorens verrijzen. Het project is tussen 2016 en 2018 ontwikkeld. In 2019 is het plan met alle gemaakte afspraken doorverkocht aan een nieuwe ontwikkelaar met toestemming van de gemeente.

Aangepast bouwplan

Het bouwplan is door de nieuwe ontwikkelaar aangepast. Hierdoor worden 369 extra woningen toegevoegd ten opzichte van het vorige plan. In totaal worden er 551 sociale huurwoningen waaronder 399 studentenwoningen, 60 middeldure huurwoningen en 566 vrije sector woningen gebouwd.

Wethouder Anne Mulder: β€˜β€˜De woningnood is ontzettend hoog. Met dit project wordt bijna 29% van de jaarlijkse bouwambitie van de gemeente Den Haag gerealiseerd. Ben blij met deze belangrijke stap en hopelijk kan snel worden gestart met de bouw.’’

Waldorp Four wordt het hoogste prefab unitbouwproject in Nederland. Eind juli start de aannemer met de saneringswerkzaamheden en gepland wordt om in mei van 2023 te starten met de hei werkzaamheden.